Vyrábíme komponenty pro domácí spotřebiče


Výroba domácích spotřebičů je vázána zejména na spolupráci mnoha sfér, kam patří kromě managementu také vývojová oddělení, produkční sféra a skladové hospodářství. V průběhu výrobního procesu se tu objevuje řada různých komponentů, mezi nimi i drobné plastové díly, vstřikované či lisované za tepla. Celý proces výroby plastů pak završuje jejich skladování před kompletací, kdy některé z nich mohou být využívány pro několik různých verzí zhotovovaných výrobků. Jako příklad bychom mohli vyzdvihnout plastové ovládací knoflíky nebo stabilizační opěrky pro kuchyňské mixéry, kávovary, topinkovače nebo toustovače. Jestliže vaše výroba produkuje denně stovky až tisíce kusů plastových výlisků, bude třeba je někam ukládat, a na toto musí být pomýšleno zavčasu, ještě před započetím rozjetí výrobního procesu. A v tuto chvíli nastupuje na scénu speciální přepravka zvaná KLT box.

kuchyňský topinkovač

KLT boxy jsou plastové skladovací a přepravní bedny s víkem nebo bez víka, stohovatelné, určené pro tyto a podobné účely v rámci výroby a skladování drobných součástek z různých materiálů. Výhodou KLT boxů je jejich výborná skladnost a flexibilita v průběhu pracovních činností ve skladech, výrobních provozech a v situacích, které souvisejí s transportem a montáží finálních produktů. Konkrétně v případě výroby domácích spotřebičů najdou uplatnění ve všech dílčích částech výrobního procesu počínaje vstřikováním a lisováním plastů a konče balením výrobků a výstupní kontrolou.

kuchyňský mixér

KLT boxy lze velmi dobře udržovat v čistotě, je-li třeba, snadno se očistí od běžných nečistot a prachu a také od šmíru, oleje a vazelíny speciálními odmašťovadly či běžnými saponáty. Plastové bedny tak nahrazují stávající dřevěné nebo kartonové krabice, nevyhovující svým organickým složením, které není prakticky vůbec možné udržovat čisté a dostatečně pevné.