Nezkrotná síla bohyně Kálí

Hinduismus je učení, které pro nás bývá někdy trochu nesrozumitelné. Zatímco naše Bible se nám zdá velice logická a přímočará, hinduistické učení je plné jinotajů a alegorií. Téměř nejvyšším aspektem je v tomto učení bohyně Kálí. I ten, kdo se o hinduismus příliš nezajímá, se určitě s její podobou už setkal.
– Je to bohyně, která má většinou vyplazený jazyk a čtyři ruce.

bohyně

Kálí je trochu rozporuplná bohyně. Její působení se dá chápat několika možnými způsoby. Někdo má z její moci obavu, protože její sílu považují za ničivou. Ona ale ničí jen to, co zotročuje naši mysl.
– Měla by tedy být chápána spíše jako dobrá matka, která své děti ochraňuje před nebezpečím.

Bohyně Kálí je také zajímavá tím, že jsou jí připisovány lidské vlastnosti. V jejím případě jsou ale zněkolikanásobněné.
· Kálí přímo srší energií, což může také někoho přímo děsit.
· Je jako vlna Tsunami, která s sebou bere vše, co se včas nedá na útěk.
· Pokud ji člověk přivolá, pokud se na ni obrátí, pak už není úniku.
· V tu chvíli, kdy vám přispěchá na pomoc, už nesmíte zaváhat ani na okamžik.

Vítězství nad zlem

To, co Kálí nesnáší, je NEROZHODNOST. Podle tohoto učení může člověk udělat špatné rozhodnutí, jen musí vždy jednat, a ne přešlapovat na místě. Bohyně Kálí může mít několik podob. Jednou z nich je i bohyně Durga, která je na světě proto, aby ničila veškeré zlo spojené s podsvětím.
Bohyně v této podobě je hinduisty velice uctívána, protože podle mytologie to byla právě ona, která porazila krále démonů Mahishashůru a tím vysvobodila bohy ze zajetí.

indie

Ve vesmíru se tak obnovil božský řád.
Pokud bychom si chtěli toto učení a zejména příběh o králi Mahishashůrovi velice zjednodušit a vysvětlit logicky, pak bychom mohli říci, že v každém z nás je ukryté dobro, které bojuje s démonem zla.
· Jak bylo už řečeno, hinduismus je učení, které je plné jinotajů.