Základem zdravého organismu je acidobazická rovnováha


Že se v pÅ™ekyseleném organismu mnohem více daří patogenům, než v organizmu v nÄ›mž je nastolena acidobazická rovnováha, tedy rovnováha mezi kyselinami a zásadami, je stará známá pravda. Dnes už lékaÅ™i dobÅ™e znají přímou spojitost mezi pÅ™ekyselením organizmu a nejrůznÄ›jšími, pÅ™edevším civilizaÄními onemocnÄ›ními. Pokud si totiž náš organismus nedokáže udržovat mírnÄ› zásaditou krev, jsou kyselosti vystavovány vÅ¡echny orgány, a tím pádem dochází k jejich poÅ¡kozování.

Pijte živou vodu

Rádi bychom vám proto pÅ™edstavili zařízení, které pro vás dokáže vyrobit takzvanou „živou“ vodu, která na oplátku dokáže s vaším organismem udÄ›lat doslova divy – v dobrém slova smyslu. PÅ™edstavujeme vám ionizátory vody, které dokáží z normální vody vyrábÄ›t vodu zásaditou, tedy „živou“. Pravidelným pitím této zásadité vody bude docházet k uzdravování každé buňky vaÅ¡eho tÄ›la. Abychom vás pÅ™esvÄ›dÄili, jak moc si svých zákazníku vážíme a jak moc jsme pÅ™esvÄ›dÄeni o vynikajících vlastnostech naÅ¡ich výrobků, garantujeme vám záruku vrácení penÄ›z po dobu 60 dnů!

Posted in Nezařazené