Cookies, kam se podíváš


Trocha historie
Předně si řekněme, že „sušenkové soubory“ nejsou žádnou novinkou, vzniknout jim dal programátor Lou Montulli v roce 1994. Název je odvozen od anglosaského zvyku podávat hostům při příchodu jako gesto dobré vůle právě legendární cookies.
slepované sušenky
Z čeho se pečou
Každá cookie se skládá z názvu a obsahu proměnné, což je vlastně textový soubor dat, který si stránka ukládá dle svého naprogramování. Jsou prakticky nutné k tomu, aby od sebe rozlišila jednotlivé své uživatele a pro tyto potřeby si k nim ukládala zkonkrétňující údaje.
Například při nákupu v e-shopu je tak možné brouzdat jednotlivými kategoriemi zboží a pak se znova vrátit do nákupního košíku.Díky cookies souborům stránka e-shopu ví, že jste to stále vy.
Zjednodušeně lze říci, že váš prohlížeč každé navštívené stránce zašle při návštěvě cookies, ta si z ní vyzobe pro ni zajímavá data a při každé další návštěvě už „jede“ podle nich. I když se po nějaké době do pomyslného e-shopu vrátíte, stále si může na základě toho pamatovat třeba vaše filtry řazení zboží.
lepení lístečku
Cookies také hlídají jakékoliv přihlášení do určitého systému – sociální síť, email… Takže při klikání v rámci jedné takové stránky si systém pamatuje, že jste přihlášený uživatel.
Nebezpečí?
Své cookies ale nemá jen stránka samotná, „koláčkují“ také například reklamní okna nebo likovací tlačítka. Je tedy jasné, že cookies soubory o vás mohou nemálo prozradit. Za to, že   se vám webová stránka přizpůsobí svým obsahem, protože ve vás pozná konkrétního uživatele, tedy platíte určitou ztrátou anonymity v internetovém světě.
muž se sušenkou
Například pro cílenou internetovou reklamu jsou tyto soubory pravým požehnáním, protože shromažďují data o tom, co na internetu hledáte – tedy co by se vám dalo prodat.
Přes cookies soubory jako takové ale nelze v žádném případě chytit vir nebo jinou formu počítačové nákazy. Jde o statická data, jež jsou součástí HTML protokolu.
Dle nařízení EU jsou tedy považovány cookies soubory za zdroje v jistém smyslu citlivých dat a jejich ukládání jednotlivými stránkami je nutné odsouhlasit uživatelem. Schválení pro jednu každou stránku má zpravidla platnost 1 rok.
Sušenková dieta
Cookies jsou tedy nutným zlem, které umožňuje uživatelské pohodlí pro toho, kdo na určitou stránku přijde. A také možnost, aby tato stránka pracovala, jak má.
Tyto soubory lze samozřejmě mazat či přímo nepovolovat prohlížeči jejich ukládání, na takovém principu je ostatně založen tzv. Anonymní režim prohlížení stránek.
Mimo jiné i to, že nepotřebují sbírat informace o uživatelích ve formě cookies, je výhodou webových aplikací.

Posted in Nezařazené