Znáte ICT vzdělávání? Blended learning nebo E-Twinning?


Blended learning
Za zajímavou a perspektivní variantu ve vzdělávání podporovaném ICT lze považovat tzv. Blended learning. Jde o smíšené či propojené vzdělávání, v němž je propojena prezenční forma výuky s e-learningem. Integrují se elektronické zdroje a nástroje s vyučováním a učením se cílů, při němž je plně využíván potenciál ICT spolu s metodami v prezenční výuce. Tím je blended learning velmi flexibilní v přístupech, metodách i obsahu a má jak takový velký potenciál do budoucna.
školačka u pc

E-Twinning
Aktivita eTwinning iniciovaná Evropskou komisí otevírá nové možnosti školám k mezinárodní spolupráci. Do této aktivity se mohou zapojit všechny mateřské, základní i střední školy v Evropě. Školy spolupracují prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, tedy zejména prostřednictvím internetu. eTwinning jim k tomu poskytuje zadarmo nástroje a metodickou podporu.
V současnosti je na eTwinningovém portálu zaregistrováno několik tisíc evropských škol, které mohou navzájem komunikovat a domlouvat se na spolupráci. Od počátku této iniciativy – ledna 2005 – vzniklo několik tisíc partnerství mezi evropskými školami. Jen z České republiky bylo uzavřeno více než tisíc partnerství.
Projekty mohou mít mnoho různých podob. Školy mohou uskutečnit z hlediska rozsahu a náplně například: krátký týdenní projekt, který se vztahuje k jednomu tématu ve vzdělávacím projektu. Také se může jednat o několikaměsíční projekt, během něhož se studenti naučí vytvářet například společné webové stránky a prezentovat informace v cizím jazyce. I celoroční projekty jsou mezi školami rozšířené. V nich je věnováno úsilí historii, matematice či umění.
dovednosti manažera

V každé zemi je zřízeno Národní podpůrné středisko programu eTwinning, které poskytuje informace a metodickou podporu školám. V České republice je součástí Národní agentury Socrates. Hlavní motivací eTwinningu je ocenění škol a jejich projektů, jedná se o certifikát – cenu Quality Label. Bárodní agentura v sobě zahrnuje několik projektů, jako je například Erasmus, Comenius, Grundvig či Leonardo da Vinci.

Posted in Nezařazené